Praktijkondersteuners – Huisartsenpraktijk Hogeweg – Amsterdam
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Hogeweg
Hogeweg 50 1098 CE
Amsterdam

Praktijkondersteuners

Praktijkondersteuner (POH)

In onze praktijk werken 3 praktijkondersteuners. Zij werken onder supervisie van de huisartsen.

  • Zij controleren en begeleiden mensen met een chronische aandoening zoals Diabetes, Hart- en Vaatziekten, Astma en COPD. Zij bieden ook medische zorg aan ouderen.
  • Zij controleren mensen met een verhoogd risico voor hart- en vaatziekten, bijv. door een hoge bloeddruk of hoog cholesterol.
  • Zij kunnen een aanspreekpunt zijn voor ouderen en mantelzorgers van onze patiënten.
  • Zij doen longfunctie-onderzoek om te beoordelen of iemand astma of COPD heeft en om te kijken hoe het met deze aandoening gaat.
  • Zij kunnen helpen bij het stoppen met roken volgens een gekwalificeerde methode om de motivatie te vergroten.
  • Zij bieden ondersteuning bij het verbeteren van de gezondheid (zogenaamde leefstijl)
  • Zij controleren of een patient met diabetes verhoogd risico loopt om complicaties te krijgen en signaleren in een vroeg stadium als er complicaties ontstaan zoals nierschade, hartziekten of problemen met de voeten.
  • Zij bespreken de patienten na met de huisartsen en hebben korte overleglijnen met internist, longarts, cardioloog, oogarts dietist, apotheker en fysiotherapeut.

Uit verschillende onderzoeken is naar voren gekomen dat mensen die diabetes, hart- en vaatziekten, COPD of astma hebben door deze gestructureerde begeleiding de kwaliteit van leven kunnen vergroten en ook de levensverwachting neemt toe.

Praktijkondersteuner GGZ

Er is 1 praktijkondersteuner GGZ werkzaam. Deze afkorting staat voor Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg – Geestelijke Gezondheids Zorg. De POH-GGZ en de huisarts werken samen bij het behandelen en begeleiden van mensen met psychosociale en psychische klachten.

Wie is de POH-GGZ?

De POH-GGZ heeft kennis en ervaring op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Door de deskundigheid op het terrein van psychische en psychosociale klachten is een kortdurende behandeling of begeleiding binnen de huisartsenpraktijk vaak mogelijk, zodat uw klachten of spanningen verminderen. Met een POH-GGZ is er de mogelijkheid om snel en laagdrempelig aan de slag te gaan met uw klachten.

Met welke klachten gaat u naar de POH-GGZ?

Onder andere:
• Somberheid, vermoeden van depressie;
• Angst- en spanningsklachten;
• Spanningen thuis of op het werk;
• Overbelasting/burn-out;
• Verlies van een dierbare;
• Ook voor middelengebruik en/of middelenmisbruik;
• seksuele problemen of vragen;
• schuldhulpverlening;
• relatieproblemen;
• enz.

Wat kan de POH-GGZ voor u doen?

Tijdens het intakegesprek brengt de POH-GGZ samen met u uw klachten en hulpvraag in kaart. Afhankelijk van uw zorgbehoefte en hulpvraag volgen er vervolgafspraken. Na één of meerdere gesprekken kunt u mogelijk weer op eigen kracht verder.
Soms is het nodig om u door te verwijzen naar een andere hulpverlener of instelling (zoals maatschappelijk werk, een psychologenpraktijk of een GGZ-instelling). De POH-GGZ zal samen met u zoeken naar het beste traject wat bij u past.

Hoe komt een afspraak bij de POH-GGZ tot stand?

Voor een afspraak bij de POH-GGZ is een verwijzing van uw huisarts nodig. U kunt eerst met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH-GGZ voor u zinvol kan zijn. Als dat het geval is, wordt een eerste afspraak voor een intakegesprek gemaakt.

Tijdsduur van een gesprek en gemiddelde duur van begeleiding

Het intakegesprek duurt ongeveer 45 minuten. De vervolgafspraken duren een half uur. Meestal zijn vijf tot acht gesprekken voldoende.

Kosten

Voor u zijn geen kosten verbonden aan de gesprekken met de POH-GGZ. De consulten maken deel uit van de huisartsenzorg in het basispakket van uw zorgverzekering.

Afzeggen van een afspraak

Wij verzoeken u uitsluitend af te zeggen als dit echt niet anders kan. Indien u plotseling bent verhinderd, is het belangrijk dat u minimaal 24 uur van te voren afbelt bij de huisartsenpraktijk.