Privacy en huisregels – Huisartsenpraktijk Hogeweg – Amsterdam
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Hogeweg
Hogeweg 50 1098 CE
Amsterdam

Privacy en huisregels

Privacy

De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt (de verantwoordelijke) bepaalde plichten, en heeft degene van wie de gegevens zijn (de betrokkene) bepaalde rechten. De wet spreekt van het verwerken van persoonsgegevens. Dit begrip omvat alles wat men met persoonsgegevens kan doen: vanaf het verzamelen tot en met het vernietigen ervan.
Naast deze algemene privacywet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan bijvoorbeeld vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst WGBO.

Om de privacy te waarborgen aan de balie nemen wij de volgende maatregelen;

 • Aan de telefoon achter de balie noemen wij geen namen
 • We bespreken geen patiëntgegevens aan de balie
 • Wilt u een afspraak maken en de reden van de afspraak niet aan de balie vertellen dan nodigen wij u uit om mee te lopen naar een andere ruimte.
 • Wilt u een vraag stellen dan kan dit ook in een andere ruimte, soms vragen wij u nog even plaats te nemen in de wachtkamer tot een ruimte beschikbaar is.
 • Als u urine inlevert voor een onderzoek zullen we u een korte vragenlijst op papier geven, zodat u hierover geen privacygevoelige informatie aan de balie hoeft te bespreken

U kunt de privacyverklaring van huisartsenpraktijk Hogeweg, en uw rechten als betrokkenen, downloaden.

 

Huisregels

In onze huisartsenpraktijk gelden de volgende regels:

 • Iedereen dient de algemeen geldende omgangsvormen te hanteren zoals elkaar beleefd en met respect behandelen. Agressief gedrag wordt niet getolereerd.
 • Geef elkaar gepaste ruimte i.v.m. privacy.
 • Geen gesprekken verstoren of verhinderen.
 • Drugs en/of alcoholgebruik zijn niet toegestaan.
 • Roken is in het pand verboden.
 • Huisdieren (met uitzondering van hulphonden) zijn niet toegestaan.
 • Het gebruik van mobiele telefoon, tablet etc. is wel toegestaan maar dient geen overlast te veroorzaken.
 • Passanten betalen vooraf voor het consult, zij ontvangen hiervoor een nota.
 • Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Zonder tijdige annulering kunnen wij de gederfde consulttijd bij u in rekening te brengen. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw verzekeraar.
 • In de praktijk wordt alleen Nederlands en Engels gesproken. Spreekt u een andere taal dan dient u zelf een tolk mee te nemen.
 • Medewerkers gaan vertrouwelijk om met de informatie van patiënten.
 • Er worden alleen verwijsbrieven verstrekt na een consult bij de huisarts.
 • Wij verstrekken geen geneeskundige verklaring aan onze patiënten. Dit soort verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de ‘eigen’ arts).
 • Bij calamiteiten volgt u de aanwijzingen op van de medewerkers van de praktijk.